لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 2


به نام آنکه نامش حکمت آموخت

سخن دوم : دوست و همنشین

حضرت علی (ع) می فرمایند :

" کسی که دارای شش صفت باشد رفاقت با او خیری ندارد . "

1-     دروغ در گفتار    2- تکذیب سخن دیگران                         3- خیانت در امانت

4- تهمت به امین                 5- ناسپاسی از نعمت دیگران                   6- منت گذاردن در احسان

  • سه چیز کار رفاقت و دوستی را خالص و بی آلایش می کند :

1-     عیب رفیق را به وی گفتن                        2- پشت سر ، آبرویش را حفظ کردن

3-کمک به هنگام سختی

زغال های خاموش را کنار زغال های روشن می گذارند تا روشن شوند چون همنشینی اثر دارد ما هم مثل همان زغال های خاموشیم . پس اگر کنار کسانی بنشینیم که روشن اند و نورانیتی دارند و گرما و حرارتی ، ما هم به طفیل آنها روشنی می گیریم و گرما و حرارتی پیدا می کنیم و گرنه در قیامت حسرت می خوریم که از حرف های جانسوز اهل جهنم همین است .

" یا لَیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا "  ای کاش با فلانی رفیق نبودم و با او نمی نشستم . او تاریک بود مرا هم مثل خود تاریک کرد .

یعنی ای کاش رفیقی سر راهم سبز می شد که خود سبز بود . روشن بود ، صفا و نوری داشت تا من هم از پرتو او طرفی می بستم . از قدیم گفته اند هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار .

دوست ، همدم تنها ییهای انسان ، شریک غم ها و شادی ها ، بازوی یاری رسان در نیازمندی ها ، تکیه گاه انسان در مشکلات و گرفتاریها و مشاور خیرخواه در لحضات تردید و ابهام است .

هم دوست یافتن هنر است ، هم دوست نگه داشتن و هم دوستیهای تعطیل شده و به هم خورده را دوباره پیوند زدن و برقرار ساختن .

علی (ع) می فرماید :   " اَعجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَن اکتسابِ الاخوان و اعجزُ منه مَن ضَیَّغ مَن ظَفَرَ بِه مبرم"

ناتوان ترین مردم کسی است که از دوستیابی ناتوان باشد . ناتوانتر از او کسی است که دوستان یافته را از دست بدهد و قدرت حفظ آنها را نداشته باشد .

یادمان باشد دوستان هر کس مبنای قضاوت دیگران نسبت به اخلاق و شخصیت و افکار اوست . پس دقت در گزینش همنشین و دوست موافق به سلامت اخلاقی و رفتاری انسان کمک می کند .

به فرموده ی حضرت علی (ع) :  " الصّاحِبُ کالرُّقعَهِ فاتَّخِذهُ شاکِلاً  "   

دوست ، همچون وصله ی جامه است ، پس آن را هم شکل و هم سان با خودت برگزین .

( با یک مثل زیبا می توان بحث را به پایان برد . خانم ها لباس های تمیز را کنار لباس های تمیز و لباس های کثیف را کنار لباس های کثیف می گذارند . هندسه عالم همین است . آنهایی که پاک اند کنار پاکان قرار می گیرند و آنهایی که نا پاک هستند کنار ناپاکان قرار می گیرند . و این خود حقیقتی است که قرآن کریم از آن یاد می کند :

"الخبیثات ُ للخبیثینَ والطیباتُ للطیبین "  پس پاک بشویم تا دوستانی پاک پیدا کنیم . پاک بشویم تا کتاب های پاک و خوبی در اختیارمان قرار بگیرد .

 پاک بشویم تا شغل های پاک و مناسبی سر راه مان سبز شود.پاک بشویم تا افکاری پاک وزیبا نصیب مان شود . )

1- محمدرضا رنجبر

پسندیدم :0   نمایش:289

ارسال نظر