لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 11


به نام آنکه نامش حکمت آموخت


سخن یازدهم : صله ی ارحام
 

بعد از مباحث شناخت شخصیت سالم و اصلاح برخی مسائل و مشکلات ، برای تکامل و تثبیت بهترین منش ها و رفتارها نیاز به رفت و آمد با دیگران بخصوص خویشاوندان خود داریم . کسانی که با آنها ارتباط خونی و عاطفی داریم. پس ارتباط با آنها طبیعی است و قطع رابطه و رفت و آمد میان اقوام ، عارضه ای ثانوی و یک بیماری اجتماعی و (( آفت خانوادگی )) به حساب می آید . و اگر بی دلیل باشد زشت و ناروا است .

حضرت علی (ع) می فرمایند  :

صِلّه الرَّحمِ تُوجِب المَحبَه   (( پیوند ، خویشاوندان ( صله ی رحم ) محبت می آورد .

در احادیث اسلامی ما : از صله ی رحم به عنوان (( محبوب کننده ی انسان میان بستگان )) یاد شده است .

باید بدانیم آنچه گاهی مانع رفت و آمدهای خانوادگی و دیدارهای خویشاوندان یا دوستان می شود ، توقعات بالا ، هزینه و مخارج ، معطلی رفت و برگشت ، وقت نداشتن افراد و ...  است . امّا اگر به حداقل ها راضی باشیم صله ی رحم ها بیشتر و ارتباط ها قوی تر خواهد شد .

آثار و نتایج :

امام محمد باقر (ع) می فرمایند : صله ی ارحام (( اعمال )) را پاک (( اموال )) را افزون ، بلاها را دفع ، حساب را آسان می کند و (( اجل )) را به تأخیر می اندازد .

این کار نیک و ساده آنقدر سازنده و مفید است و آن چنان مورد رضای پروردگار که گاهی تقدیر الهی به خاطر آن عوض می شود و خداوند به پاداش این عمل نیکو بر عمر کسی می افزاید .

مرز صله ی رحم :

ادب معاشرت اختصاص به بستگان پاک و با تقوا و حزب اللهی ندارد . بلکه یک وظیفه اخلاقی است . چه بسا به برکت رفت و آمدهای بستگان صالح ، آنان که اهل گناه اند یا فاجران همراه اصلاحی را در پیش گیرند و تأثیر بپذیرند .

یکی از شیعیان از امام صادق (ع) می پرسد . برخی از خویشاوندانم خط و تفکر دیگری دارند ، غیراز فکر و مرامی که من دارم .

آیا آنان بر من حقی دارند ؟ حضرت فرمود : آری ، هیچ چیز حق قرابت و خویشاوندی را قطع نمی کند . اگر با تو همفکر و هم عقیده باشند . دو حق بر تو دارند : یکی حقّ خویشاوندی ، دوم حق اسلام و مسلمانی .

سنّت (( صله ی رحم )) از نیکوترین برنامه های دینی در حیطه ی معاشرت است . اگر چه شکل نوین روابط و            شغلهای زندگی های امروزی گاهی فرصت این برنامه را از انسان می گیرد ولی حفظ ارزش ها و مسائل ریشه دار دینی از عوامل تحکیم رابطه ها در خانواده هاست . به ویژه مناسبت هایی مثل آغاز سال جدید ، فرصت طبیعی و مناسبی برای عمل به این (( سنت دینی )) است .  

پسندیدم :0   نمایش:267

ارسال نظر