لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 8


به نام آنکه نامش حکمت آموخت

سخن هشتم : بیان جدید از شخصیت سالم :  

در گفتار گذشته بیان نمودیم که سلامت شخصیت بر اساس سه رابطه است که اولین رابطه ی آن شناخت خود و رابطه ی انسان به خویش می باشد . لذا با توجه به درک واقع بینانه از خود در این نوشتار و چند سخن آینده به بررسی اجمالی چند آسیب و اختلال شایع ( اضطراب ، هراس ، وسواس ) می پردازیم :

اضطراب :

احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شی ء نامعین وابسته است بوجود می آید . بزرگسالان معمولاً اضطراب را می توانند توصیف کنند امّا در کودکان بطور مستقیم اضطراب بروز پیدا می کند و آشکار می شود . " مثلاً مدام دنبال مادرش می گردد "

اضطراب در سطح رفتار :

به شکل کمک طبیعی ، درماندگی شدید . رفتارهای نامنظم ، از یک شاخه به شاخه دیگر رفتن ، بی نظمی حرکات ، لرزش ، ناخن جویدن ، بی اشتهایی و ...   یا بصورت سایر رفتارهای در سطح بدن یا ارتباطات بروز و ظهور می کند .

در حقیقت می توان گفت اِسترس و اضطراب یک معنا دارد . استرس حالتی است که طی آن احساس دل نگرانی و دلشوره همراه با واکنش های بدنی مثل گُر گرفتگی ، یخ کردن ، تپش قلب و ... بوجود می آید . توجه کنیم که سازمان بهداشت جهانی معتقد است که  % 94  بیماری ها یا استمرارشان مرتبط با استرس است . زیرا اِسترس سازمان دفاعی بدن را ضعیف کرده و این ضعف منجر به بیماری یا استمرار بیماری است.

راه حل مقابله با اضطراب یا اِسترس :

می توان مقابله را به دو قسمت تقسیم کنیم :

الف) مقابله مسئله مدار : در این روش فرد تلاش می کند با اثر گذاری بر شرایط و تغییر آنها بتواند با مسئله روبرو شود . در این روش گام اوّل این است که فرد برای خودش یک مسئله را تعریف کند . یعنی بگوید : 

1-    چه اتفاقی افتاده ؟

2-   چه شرایطی پیش آمده ؟

3-  چه امکاناتی وجود دارد ؟

4-   چه می توان کرد ؟

ب) مقابله هیجان مدار : فرد دراین راه بجای تمرکز بر روی شرایط و تلاش برای تغییر آنها ، متمرکز بر هیجان های خود می شود و تلاش می کند با اثر گذاری روی هیجان ها ، به مقابله با مشکل بپردازد . یعنی هدف اصلی ما هیجان خودمان است . نه شرایط ،

v      مثل گریه کردن ، روی برگرداندن ، یا انکار کردن ، یا خود را به فراموشی زدن  .                                ادامه دارد ...

پسندیدم :0   نمایش:273

ارسال نظر