لیست خبر ها » موضوع اخلاقی شماره 5


سخن چهارم : مهارت های زندگی ؟

مهارت حل مسئله :

زندگی سرشار از مسائل ساده و پیچیده است . با کسب این مهارت بهتر می توانیم مشکلات و مسائل را که هر روز در زندگی برایمان رخ می دهند ، از سر راه زندگی مان برداریم .

مهارت تصمیم گیری :

       برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیری کنیم ، مسیر زندگی انسان را تصمیم گیری های او مشخص می کند .

با آموختن این مهارت اهداف خود را واقع بینانه تعیین و از میان راه حل های موجود بهترین را انتخاب می کنیم و مسئولیت عواقب آن را نیز به عهده می گیریم .

مهارت تفکر خلاق :

       تفکر یکی از مهمترین مهارت های زندگی است . مهارت تفکر خلاق ، همان قدرت کشف ، نوآوری و خلق ایده ایی جدید است تا در موارد گوناگون بتوانیم راهی جدید و موثر بیابیم . با آموختن تفکر خلاق هنگام مواجهه با مشکلات و دشواری ها احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل می کنیم . هنگامی که تفکر خلاق را می آموزیم دیگر مشکلات زندگی مزاحم ما نیستند .

بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راه حل های جدید بیابیم و مشکلات را به گونه ای حل کنیم که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد .

مهارت تفکر نقادانه :

این مهارت موجب می شود هرچیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن ، موضوع مورد نظررا به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از  آن ، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم . با آموختن تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم و دقیق و درست تصمیم گیری و ارتباطات درستی برقرار می کنیم .

پسندیدم :0   نمایش:237

ارسال نظر